Broj sudionika na Hodu za slobodu 2018. godine


U Hrvatskoj se u subotu 19. svibnja 2018. u Rijeci održala manifestacija pod nazivom Hod za slobodu. U medijima se pojavila informacija da se prema policijskoj procjeni tamo okupilo skupilo oko 550 sudionika, dok je prema procjeni predstavnika medija taj broj bio oko 3.000. Analizom fotografije Gregora Bogdanovića snimljene s Riječkog nebodera može se zaključiti da se na slici nalazi oko 2.119 osoba.


Rijeka Hodu za slobodu

Teško je reći tko od pobrojanih je sudjelovao u hodu, ali može se reći koliko ih je približno u subjektivno odabranoj zbijenijoj skupini ljudi i taj broj iznosi oko 1.804. Treba međutim naglasiti da to ne znači da ih je sigurno toliko bilo u hodu, već u odokativno označenoj grupi.


Rijeka Hodu za slobodu (oznaceno)